Aktualności

Najważniejsze informacje

Dofinansowanie udziału w Konferencji dla członków W-MZJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 25.11.2019, dla każdego klubu zrzeszonego w W-MZJ przysługuje dofinansowanie udziału 1 osoby w Konferencji Szkoleniowej (09.12.2019), pod warunkiem udziału klubu w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów W-MZJ w dniu 09.12.2019 o godzinie 17:00.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z dofinansowania, prosimy o przesłanie (z adresu e-mail klubu) informacji o tym, kogo zgłaszają Państwo na szkolenie oraz kto będzie reprezentantem klubu podczas NWZD (nie musi być to ta sama osoba).

Z poważaniem,

Biuro Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego